10 Ağustos 2010 Salı

53. YER ALTINDA ÇALIŞMAK

Jonathan Kaplan, “Epilog, Acil yardım Merkezi, Bir Cerrahın Yolculuğu”, 2001, (Karşı-Ütopya) Sayfa: 430

Bu kitabın da çevirisi yapılmalı ve tüm hekimlere okutulmalı.

* Hekimler iyileştirmeleri gerekenlerin kimler olduğunu ve sistem açısından önem ve anlamlarını çok iyi değerlendirmelidirler. Onların özgeçmişlerinde yaptıkları işin anlamını ortaya koyacak ip uçları bulacaklardır.

Tersinden söylersek iyileştirilenlerin kimler olduğuna bakarak bir hekimin nesnel olarak kim olduğunu da söyleyebiliriz.

Bu hekim yemini açısından sorun yaratan bir durum değildir belki; ama toplumsal açıdan hekimin konumunu belirleyen en somut göstergelerden birisidir.

Onun için bir hekimi seçerken de, onu değerlendirirken de “hastaların kimler” diye sormak gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder